tren (Diccionari)

tren
1. a. m. Conjunt d'estris, màquines, òrgans, etc., generalment de la mateixa naturalesa o de naturalesa semblant, que són utilitzats, acoblats o combinats, en la mateixa operació, amb una mateixa finalitat.
b. tren d'artilleria ARM. Conjunt de soldats, vehicles, animals, etc., utilitzats en el transport de l'artilleria.
c. tren d'aterratge AERON. Conjunt d'elements que permeten a un avió dur a terme les operacions d'envol i d'aterratge.
d. tren de laminatge TECNOL. Successió dels laminadors necessaris per a obtindre una determinada làmina o un altre perfil a partir d'un material plàstic.
2. a. m. Successió de vehicles remolcats.
b. m. [ esp. ] FERROC. Sèrie de vagons enganxats els uns amb els altres que, arrossegats per una o més locomotores, conduïxen passatgers (tren de passatgers) o mercaderies (tren de mercaderies o tren de càrrega) d'un punt a un altre d'una via fèrria. Agarrar, perdre el tren. Tren de vapor o de fum, elèctric.
c. tren correu FERROC. Tren, generalment de passatgers, que transporta el correu.
d. tren d'alta velocitat (TAV) FERROC. Qualsevol tipus de tren que corre a una velocitat superior als 270 km/h.
e. tren de rodalia FERROC. Tren de passatgers que enllaça les estacions de l'àrea metropolitana i dels pobles de la seua rodalia.
f. tren exprés FERROC. Tren de passatgers que circula amb més rapidesa que l'òmnibus i para només a les estacions més importants.
g. tren interciutats FERROC. Tren de viatgers, amb un cert grau de confort, que enllaça ciutats i no fa recorreguts inferiors als 100 km.
h. tren mixt FERROC. Tren que transporta passatgers i mercaderies.
i. tren òmnibus FERROC. Tren de passatgers que para a totes les estacions.
j. tren ràpid FERROC. Tren de passatgers que no para en cap estació durant el trajecte.
k. tren tramvia FERROC. Tren de rodalia o de trajecte curt que para a totes les estacions.
3. a. m. Manera de viure amb més o menys luxe. Un tren tan luxós no és fàcil de mantindre.
b. m. ESPORT Manera de portar una carrera o un joc esportiu, quant a la seua velocitat, intensitat de joc, etc. Si continuen amb este tren, guanyaran.
c. tren de vida Manera de viure.

tren (Traducció Valencià-Castellà)

tren m. 1. tren.
2. tren correu tren correo.
3. tren d'alta velocitat (TAV) tren de alta velocidad.
4. tren d'artilleria tren de artillería.
5. tren d'aterratge tren de aterrizaje.
6. tren de laminatge tren de laminación (o de laminar ).
7. tren de rodalia tren de cercanías.
8. tren de vida tren de vida.
9. tren exprés tren expreso.
10. tren interciutats tren intercity.
11. tren mixt tren mixto.
12. tren òmnibus tren ómnibus.
13. tren ràpid tren rápido.
14. tren tramvia tren tranvía.

tren (Traducció Castellà-Valencià)

tren m. 1. [ ferrocarril // conjunto de máquinas ] tren.
2. [ bagaje ] bagatge.
3. a todo tres a cor què vols, amb tota mena de luxes.
4. ir en tren anar amb tren.
5. perder el tren perdre el tren.
6. tren correo tren correu.
7. tren correo tren correu.
8. tren de alta velocidad tren d'alta velocitat (TAV).
9. tren de artillería tren d'artilleria.
10. tren de aterrizaje tren d'aterratge.
11. tren de cercanías tren de rodalia.
12. tren de laminación (o de laminar ) tren de laminatge.
13. tren de vida tren de vida.
14. tren expreso tren exprés.
15. tren intercity tren interciutats.
16. tren mixto tren mixt.
17. tren ómnibus tren òmnibus.
18. tren rápido tren ràpid.
19. tren tranvía tren tramvia.

Et pot interessar