turbidímetre (Diccionari)

turbidímetre
m. QUÍM. Fotocolorímetre adaptat per al mesurament de la terbolesa d'una suspensió a partir de la diferència de la seua transmitància amb la del dissolvent.

Et pot interessar