vibració (Diccionari)

vibració
1. a. f. FÍS. En un sistema físic, moviment periòdic dels punts que el componen, originat per una font d'energia mecànica que provoca deformacions elàstiques i l'aparició de forces externes o internes que mantenen el moviment o el frenen.
b. f. CONSTR./OBR. PÚBL. Tractament al qual és sotmés el formigó acabat d'abocar a l'encofrat o al sot, si ha de servir de fonament, que consistix a sotmetre'l a vibracions per a expulsar-ne l'aire, fer-lo més compacte i impermeable, millorar-ne l'adherència al ferro de les armadures i augmentar-ne la resistència.
c. f. LING. Procés d'emissió d'un fonema vibrant.
d. vibració vocal FISIOL. Vibració de la glotis i la laringe originada per la paraula i transmesa per la tràquea i els pulmons.
2. f. [ fig. ] La vibració espiritual dels místics. El seus personatges tenen una forta vibració humana.

vibració (Traducció Valencià-Castellà)

vibració f. 1. vibración.
2. vibració vocal vibración vocal.

Et pot interessar