vila (Diccionari)

vila
1. a. f. URBAN./HIST. Població que, sense tindre el títol de ciutat, té alguns privilegis o un nombre d'habitants prou elevat per a distingir-se dels pobles.
b. vila franca URBAN./HIST. Vila nova de creació reial en territori que gaudia de franqueses concedides per sobirans amb anterioritat.
c. vila nova HIST. A l'edat mitjana, nucli urbà format al voltant d'una ciutat o vila emmurallada; burg, raval.
d. vila nova HIST. Del segle XIII al XVI, població creada en virtut de carta de població o privilegi atorgat per la corona o per baró.
2. a. f. Nom amb què es designa el nucli de població, per a distingir-lo de la resta del terme, del camp.
b. fora vila En el camp, fora del nucli de població.

vilà (Diccionari)

vilà -ana
1. adj. i m. i f. Incivil, rústic, grosser.
2. adj. i m. i f. [ ant. ] Habitant d'una vila, per oposició a noble, cavaller o ciutadà.

vila (Traducció Valencià-Castellà)

vila f. 1. villa,.
2. fora vila fuera, al (o en el ) campo.
3. vila franca villa franca.
4. vila nova villa nueva.

vilà (Traducció Valencià-Castellà)

vilà -ana adj. i m. i f. villano -na.

Et pot interessar