vistent (Diccionari)

vistent
1. adj. Visible, que és ben a la vista. Una alegria vistent.
2. adj. [ p. ext. ] Vistós. Una jove vistent.

Et pot interessar