voluntat (Diccionari)

voluntat
1. a. f. FILOS./PSIC./ÈTICA Facultat o dimensió específica del ser humà a la qual es referixen uns determinats fenòmens psíquics, que és vista com a seu i fonament de la conducta moral.
b. f. Capacitat per a fer alguna cosa que comporta un esforç o que constituïx una obligació o una privació, contra la pròpia tendència o inclinació natural. Demostra molta voluntat convivint amb aquell destarifat.
c. f. FILOS. Lliure albir.
d. força de voluntat Capacitat per a endurar o per a imposar-se esforços o privacions.
e. mancat de voluntat Abúlic.
2. a. f. Acte o exercici d'esta facultat de la voluntat. Sempre fa la seua voluntat.
b. f. Allò que es vol, desig. Complien sempre les seues voluntats.
c. f. Intenció decidida i determinada de fer alguna cosa, d'obtindre-la tant sí com no. No té prou voluntat d'imposar-se.
d. f. Consentiment, assentiment. No feia res sense la voluntat del seu marit.
e. f. Quantitat de diners no fixada que se sol·licita o que es dóna per a col·laborar a satisfer unes despeses, generalment d'orde social o benèfic.
f. a voluntat Quan es vullga, com es vullga. Es pot posar o traure a voluntat.
g. bona voluntat Intenció d'obrar bé, de complaure algú, d'afavorir-lo. No sé com eixirà, però la bona voluntat hi és.
h. contra voluntat Contràriament a la voluntat.
i. darreres (o últimes ) voluntats (d'algú) Allò que vol que es faça després de la seua mort.
j. declaració de voluntat DRET Expressió formal de la intenció d'una persona.
k. guanyar-se (algú) les voluntats Disposar la gent a favor seu.
l. mala voluntat Intenció d'obrar malament, de fer mal a algú, antipatia.
m. prendre la bona voluntat Acceptar alguna cosa de bon grat per l'atenció amb què és oferida
n. voluntat de Déu TEOL. Designi de Déu que es manifesta a través de la seua llei, del pla de salvació, dels signes dels temps o de les circumstàncies de la vida.
o. voluntat salvífica universal TEOL. Afirmació teològica segons la qual Déu vol que tots els hòmens se salven.
3. f. Afecte, inclinació. Agarrar, portar, voluntat a algú.
4. a. voluntat de l'estat DRET Principi d'unitat i de validesa de tots els preceptes jurídics d'un ordenament positiu.
b. voluntat general DRET/SOCIOL. Expressió de la síntesi organitzada de les llibertats de tot el món.
c. voluntat popular DRET Titular primari i natural del poder polític, que pot ser exercit per tot el poble o només delegat en una persona o en unes quantes.
d. voluntat social predominant POLÍT. Resultat efectiu de les voluntats dels hòmens que integren la comunitat.

voluntat (Traducció Valencià-Castellà)

voluntat f. 1. voluntad ( m. ).
2. a voluntat a voluntad.
3. bona (o mala ) voluntat buena (o mala ) voluntad.
4. contra voluntat contra voluntad.
5. darreres (o últimes ) voluntats (d'algú) última voluntad.
6. declaració de voluntat declaración de voluntad.
7. força de voluntat fuerza de voluntad.
8. guanyar-se (algú) les voluntats ganar (o ganarse ) la voluntad (de alguien).
9. mala voluntat mala voluntad.
10. mancat de voluntat falto de voluntad.
11. prendre la bona voluntat
12. voluntat de Déu voluntad de Dios (o divina ).
13. voluntat de l'estat voluntad del estado.
14. voluntat general voluntad general.
15. voluntat popular voluntad popular.
16. voluntat salvífica universal voluntad salvífica universal.
17. voluntat social predominant voluntad social predominante.

Et pot interessar