vot (Diccionari)

vot
1. a. m. REL. Promesa feta a la divinitat per una persona o per un grup de dur a terme una determinada acció.
b. vot del poble (o de la vila ) REL. Promesa feta a Déu o a alguns sants, quasi sempre amb motiu d'alguna pesta o calamitat pública, que obliga un poble o una vila a celebrar la festa d'algun sant, fer una processó, celebrar alguna missa o alguna altra pràctica piadosa.
2. a. m. REL./DRET Cada un dels compromisos contrets al moment de la professió religiosa que tradicionalment es concreten en els vots de pobresa, de castedat i d'obediència.
b. vots perpetus (o solemnes ) REL./DRET Professió perpètua.
c. vots temporals (o simples ) REL./DRET Professió temporal.
3. m. [ p. ext. ] [usat només en certes expressions] Formulació íntima del desig que es realitze alguna cosa, que algú siga feliç, etc. Faig vots perquè hi reeixiu. Adreçar als nuvis vots de felicitat.
4. a. m. DRET/POLÍT. Acció en virtut de la qual una persona exercix el dret de sufragi.
b. m. DRET/POLÍT. Manifestació expressa de la voluntat de cada un dels membres d'una assemblea o un grup de persones d'aprovar o rebutjar una proposició o mesura, d'elegir una persona per a un càrrec, etc.
c. m. [ p. ext. ] Opinió o parer donat sobre alguna cosa.
d. m. DRET/POLÍT. Dret a votar.
e. m. DRET/POLÍT. Cos material papereta, bola blanca o negra, etc., per mitjà del qual es vota.
f. vot acumulat DRET/POLÍT. Sistema d'elecció en el qual l'elector pot emetre diversos vots a favor d'un mateix candidat.
g. vot acumulatiu DRET/POLÍT. Vot que se suma als altres vots obtinguts per un mateix candidat en diferents districtes, de manera que afavorisca el triomf d'aquell qui, tot i no tindre prou arrelament en una determinada circumscripció, gaudix del prestigi general.
h. vot consultiu DRET/POLÍT. Dictamen que donen algunes corporacions o persones autoritzades a aquells que han de decidir un negoci.
i. vot de censura DRET/POLÍT. Vot que emet una cambra o corporació per a negar la seua confiança al govern o a la junta directiva.
j. vot de confiança DRET/POLÍT. Autorització o facultat que es dóna a algú perquè actue o decidisca lliurement en un assumpte.
k. vot de qualitat DRET/POLÍT. Vot que, pel fet de ser d'una persona de major autoritat, decidix una qüestió en el cas d'empat.
l. vot directe DRET/POLÍT. Vot en el qual l'elector designa una persona determinada per a exercir el càrrec que s'ha de cobrir.
m. vot indirecte DRET/POLÍT. Vot en el qual l'elector designa delegats (electors en segon grau), els quals designen les persones que han d'ocupar els càrrecs que cal cobrir.
n. vot informatiu DRET/POLÍT. Vot que no té efecte executiu.
o. vot per correu DRET/POLÍT. Papereta que s'envia per correu en lloc de dur-la al col·legi electoral el dia de la votació.
p. vot restringit DRET/POLÍT. Vot en el qual l'elector ha de votar menys representants dels que han de ser elegits.
q. vot secret DRET/POLÍT. Vot emés de manera que no es puga conéixer la identitat del votant.

vot (Traducció Valencià-Castellà)

vot m. 1. voto.
2. vot acumulat voto acumulado.
3. vot acumulatiu voto acumulado.
4. vot consultiu voto consultivo.
5. vot de censura voto de censura.
6. vot de confiança voto de confianza.
7. vot de qualitat voto de calidad.
8. vot del poble (o de la vila ) voto del pueblo.
9. vot directe voto directo.
10. vot indirecte voto indirecto.
11. vot informatiu voto informativo.
12. vot per correu voto por correo.
13. vot restringit voto restringido.
14. vot secret voto secreto.
15. vots perpetus (o solemnes ) voto solemne.
16. vots temporals (o simples ) voto simple.

Et pot interessar