avall (Diccionari)

avall
1. a. adv. En direcció de dalt a baix, d'un lloc més alt a un altre de més baix. Els xics corren avall. El teatre es troba dos carrers més avall.
b. adv. [adjuntat a un substantiu, posposant-s'hi] Passejar riu avall.
2. avall, que fa baixada! Expressió que encoratja a prosseguir una determinació.
3. de ['<-->85] en avall (o per avall ) Un poc menys de. Costen de cinc mil pessetes en avall.
4. de ['<-->85] en avall (o per avall ) En un grau més baix de dignitat, etc. Del rei en avall.
5. més avall Posteriorment, en un escrit, en una relació. Com indicarem més avall ['<-->85]
6. per avall Expressió per a indicar vagament un lloc menys elevat. S'han quedat per avall mirant el paisatge.

avall (Traducció Valencià-Castellà)

avall adv. 1. [ expressant direcció // posposat a un nom de lloc ] abajo. Visc un carrer més avall. ® Vivo una calle más abajo.
2. [ cap avall ] hacia abajo.

Et pot interessar