carril (Diccionari)

carril
1. a. m. FERROC. Cada una de les dos barres d'acer laminat que, disposades paral·lelament i unides rígidament, constituïxen una via fèrria.
b. m. FERROC. Ferrocarril.
c. m. [ p. ext. ] Biga o altre element rígid pel qual circula, suspés, un vehicle o un aparell mòbil, o que servix de guia al desplaçament d'una peça, etc.
2. m. Faixa longitudinal d'una via urbana o interurbana, que té l'amplada adequada perquè hi puga circular una sola fila de vehicles.
3. carril bici Banda d'una calçada o d'una vorera destinada al trànsit de bicicletes.
4. carril bus Part d'una calçada destinada al trànsit d'autobusos urbans.

carril (Traducció Valencià-Castellà)

carril m. 1. carril, riel.
2. carril bici carril bici.
3. carril bus carril bus.

carril (Traducció Castellà-Valencià)

carril m. 1. carril.
2. carril bici carril bici.
3. carril bus carril bus.

Et pot interessar