cavall (Diccionari)

cavall 1
1. a. m. ZOOL./RAM. Mamífer de la família dels èquids (Equus caballus), de grans dimensions i de constitució forta i àgil al mateix temps, que s'utilitza com a animal de tir, de sella, etc. Cavall blanc, negre, roig, nan. Anar, muntar a cavall. Baixar del cavall. Enganxar, guarnir, portar un cavall.
b. m. [ el·líp. ] Soldat de cavall. Cent cavalls armats.
c. a cavall de Muntat sobre, cama ací, cama allà. A cavall d'una haca. A cavall d'una moto. A cavall d'una barana.
d. a cavall de Entre. A cavall de dos èpoques.
e. a cavall de l'egua blanca En dificultats econòmiques.
f. a cavall flastomat el pèl li llu Expressió amb què s'indica que els mals desitjos del contrari solen acabar en profit d'aquell contra qui s'adrecen.
g. a cavall regalat no li mires el dentat Expressió que s'utilitza per a indicar que qui rep un regal no ha de mirar si hi troba defectes.
h. anar en el cavall de sant Francesc (o a cavall de les cames ) Anar a peu.
i. cavall alatzà ZOOL./RAM. Alatzà.
j. cavall bai ZOOL./RAM. Bai.
k. cavall de mala mort (o carn de cavall ) Ròssa.
l. cavall llavorer (o semental ) ZOOL./RAM. Cavall destinat a la reproducció.
m. cavall perxeró ZOOL./RAM. Perxeró.
n. com un cavall Impetuós.
o. dalt de cavall Muntat en un cavall.
p. defendre (o sostindre ) (una cosa) a peu i a cavall Defendre-la amb obstinació.
q. estar entre les potes dels cavalls Ser menyspreat, vilipendiat.
r. fer entrada de cavall sicilià Començar alguna cosa amb gran arrancada i no acabar-la.
s. marxar en un cavall blanc Anar-se'n sense pagar els deutes.
t. pujar a cavall (d'algú) Dominar-lo, fer-lo cedir fàcilment. No sigues tan bo amb ells o et pujaran a cavall.
u. ser cavall de batalla Dit d'allò sobre el que cal insistir contínuament en una qüestió molt disputada, que és motiu de dificultats i de lluïment alhora.
v. ser cavall de bona barra Adaptar-se a qualsevol cosa, especialment en el menjar.
w. ser un cavall desfermat (o desbocat ) Ser desmesurat en els hàbits, no obeir sinó els propis desitjos.
x. tindre una febra de cavall Tindre una febra molt forta.
y. tot bon cavall entropessa Expressió que s'utilitza per a indicar que fins i tot la persona més hàbil pot equivocar-se.
2. a. m. Figura que representa un cavall.
b. m. JOCS Cada una de les quatre peces del joc d'escacs, dos de blanques i dos de negres, que tenen la figura d'un cap de cavall, les quals poden anar, cada vegada que es mouen, de la casella on es troben a una de les caselles de color diferent separades d'aquella per una casella.
c. m. JOCS En el joc de cartes, carta de cada coll on hi ha pintat un home a cavall i que va marcada amb el nombre 11.
d. cavall fort JOCS Joc popular infantil, d'agilitat i de resistència, jugat entre dos bàndols, generalment de tres a sis components.
3. a. m. Nom de diferents objectes que recorden el cavall per la forma o la destinació.
b. m. Suport format per dos pals encreuats.
c. m. Suport format per una post amb quatre potes diferents.
d. m. Suport format per diverses peces articulades que fa de biga d'una coberta, etc.
e. m. CONSTR. Encavallada.
f. m. CONSTR. Cada una de les bigues grans que tenen per objecte sostindre les bigues més menudes, damunt de les quals es construïx la teulada.
g. m. GIMN. Aparell de gimnàstica per a fer exercicis de salt.
h. cavall amb arcs GIMN. Aparell de gimnàstica equipat amb dos arcs situats al mig, que s'utilitza per a fer exercicis de força i d'equilibri.
4. a. cavall de faves ZOOL. Insecte bastó.
b. cavall de serp ZOOL. Parotet.
c. cavall marí ZOOL. Gènere de peixos osteïctis marins de l'orde dels singnatiformes (Hippocampus sp), amb el cos protegit per una cuirassa dèrmica rígida i el cap que recorda el d'un cavall.
5. a. m. Biga de fusta, travessada per llargues pues de ferro o per estaques, que s'utilitzava contra la cavalleria.
b. cavall frisó MIL. Defensa accessòria contra persones, constituïda per fil d'aram amb punxes col·locat sobre un bastidor format per dos creus de sant Andreu unides per un travesser.
6. m. Carn de cavall.
7. cavall de vapor METROL. Unitat mètrica de potència, CV (75 kgm/s, o 735,4 W).

cavall (Traducció Valencià-Castellà)

cavall m. 1. caballo, horcajadas, a, bruto -ta, trotón. Cent hòmens de cavall. ® Cien hombres de a caballo
2. a cavall de a caballo de.
3. a cavall de l'egua blanca en la cuerda floja.
4. a cavall flastomat el pèl li llu
5. a cavall regalat no li mires el dentat a caballo regalado no le mires el diente, a caballo regalado no le mires (o no hay que mirarle ) el diente.
6. anar en el cavall de sant Francesc (o a cavall de les cames ) ir en la mula de San Francisco.
7. cavall alatzà
8. cavall bai
9. cavall de faves insecto palo.
10. cavall de mala mort (o carn de cavall ) jamelgo, penco.
11. cavall de serp caballito del diablo.
12. cavall de vapor caballo de vapor.
13. cavall fort burro.
14. cavall frisó caballo de frisa.
15. cavall llavorer (o semental ) caballo padre (o semental ).
16. cavall marí caballito de mar.
17. cavall perxeró
18. com un cavall
19. dalt de cavall
20. defendre (o sostindre ) (una cosa) a peu i a cavall defender a capa y espada (a una persona o cosa).
21. estar entre les potes dels cavalls estar (uno) a los pies de los caballos.
22. fer entrada de cavall sicilià
23. marxar en un cavall blanc
24. pujar a cavall (d'algú) llevar a alguien como un dominguillo.
25. ser cavall de batalla caballo de batalla.
26. ser cavall de bona barra ser caballo de buena boca.
27. ser un cavall desfermat
28. tindre molta febra tener mucha fiebre.
29. tot bon cavall entropessa quien tiene boca se equivoca.

Et pot interessar