cendra (Diccionari)

cendra
1. a. f. Residu pulverulent d'una combustió, format per les substàncies minerals no volàtils presents en el combustible.
b. cendra bugadera Cendra que servia per a la bugada.
c. cendra viva Cendra calenta mesclada amb xicotetes brases, caliu.
d. covar la cendra Mantindre's latent un ideal, afecte, etc.
e. fer cendres Destruir alguna cosa.
f. quedar-se (o restar ) a covar la cendra Quedar-se en un lloc quan tots els altres se n'han anat.
g. replegar la cendra i escampar la farina Estalviar les coses que no valen res i fer malbé les que valen.
h. tindre entre cendres Tindre amagat.
2. a. f. Residu de la combustió del cos humà.
b. f. [ p. ext. ] Venerar les cendres dels difunts.
3. adj. To de gris clar.
4. cendra volcànica GEOL. Producte volcànic constituït per fragments extremament fins i no consolidats.
5. cendres radioactives Residus resultants de l'explosió d'una bomba nuclear.

cendra (Traducció Valencià-Castellà)

cendra f. 1. ceniza, pavesa, hormigo ( m. ).
2. cendra bugadera ceniza para la colada.
3. cendra viva rescoldo.
4. cendra volcànica ceniza volcánica.
5. cendres radioactives cenizas radioactivas.
6. covar la cendra
7. fer cendres reducir a cenizas (alguna cosa).
8. quedar-se (o restar ) a covar la cendra quedarse el último.
9. replegar la cendra i escampar la farina recoger la ceniza y extender la harina.
10. tindre entre cendres tener escondido.

Et pot interessar