condicional (Diccionari)

condicional
1. adj. Que només és vàlid o realitzable si es donen certes condicions, no absolut. Promesa condicional. Venda condicional. Presó condicional.
2. a. adj. GRAM. Que expressa o implica una condició o una suposició.
b. m. GRAM. Temps verbal que expressa la possibilitat d'un fet o d'una acció que depén explícitament o implícitament d'una altra circumstància o acció prèvia o passada.
3. adj. LÒG. Es diu de la connectiva binària si ['<-->85,] aleshores, que representa l'anomenada implicació material.

condicional (Traducció Valencià-Castellà)

condicional adj. condicional.

condicional (Traducció Castellà-Valencià)

condicional adj. condicional.

Et pot interessar