cultiu (Diccionari)

cultiu
1. m. AGR. Conjunt de treballs destinats a prendre cura de la terra i de les plantes per a fer-les fèrtils i obtindre'n un profit més gran que en el cas d'un desenrotllament espontani de la naturalesa.
2. a. m. AGR. Terra, àrea, cultivada.
b. m. AGR. Plantació que s'explota. El bon estat dels cultius.
c. cultiu extensiu AGR. Cultiu que requerix poques despeses amb relació a l'extensió cultivada.
d. cultiu intensiu AGR. Cultiu que pretén acréixer la productivitat d'una àrea donada.
e. de cultiu Dit de la terra que és treballada. Terres de cultiu.
3. m. [ fig. ] El cultiu de les arts, de la ciència.
4. a. m. BIOL. Població activa microbiana que ha crescut a expenses d'un medi de cultiu.
b. m. BIOL. Tècnica de laboratori que té per finalitat obtindre i manejar quantitats elevades de microorganismes per a poder-los estudiar o extraure'n substàncies que interessen, com antibiòtics, proteïnes, polisacàrids, etc.

cultiu (Traducció Valencià-Castellà)

cultiu m. 1. cultivo, labranza.
2. cultiu extensiu cultivo extensivo.
3. cultiu intensiu cultivo intensico.
4. de cultiu de cultivo.

Et pot interessar