equivocarse (Traducció Castellà-Valencià)

equivocarse v. pron. 1. esbarrar ( v. tr. ).
2. equivocarse una cosa con otra confondre's una cosa amb una altra, ser molt semblant una cosa a una altra.

Et pot interessar