esplandit (Diccionari)

esplandit
m. CONSTR. Eixamplament esbiaixat que es fa en els brancals i en la llinda de les finestres o portals per la part interior, quan la paret és molt grossa, per a augmentar l'entrada de claror i perquè les portes o vidrieres es puguen obrir bé.

Et pot interessar