flujo (Traducció Castellà-Valencià)

flujo -ja m. i f. 1. [ movimiento de la marea o de la energía ] flux ( m. ). Flujo monetario. ® Flux monetari.
2. [ secreción o salida de un líquido fisiológico ] fluix -a ( adj. i m. i f. ). Flujo de sangre. ® Fluix de sang.
3. flujo bilioso fluix biliós.
4. flujo blanco leucorrea, fluix blanc.
5. flujo de un vector flux d'un vector.
6. flujo de vientre diarrea.
7. flujo energético flux energètic (o radiant ).
8. flujo luminoso flux lluminós.
9. flujo magnético flux magnètic.
10. flujo menstrual fluix menstrual, menstruació.

Et pot interessar