ley (Traducció Castellà-Valencià)

ley f. 1. llei.
2. a la ley amb propietat.
3. a toda ley a dreta llei.
4. al margen de la ley al marge de la llei, fora de la llei.
5. allá van leyes do quieren reyes van les lleis per on volen els reis.
6. con todas las de la ley tal com Déu mana.
7. de buena ley com cal, com Déu mana.
8. de ley de llei.
9. dictar la ley fer la llei.
10. en buena ley a dreta llei.
11. fuera (o al margen ) de la ley fora de llei.
12. la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento la ignorància de la llei non'excusa el compliment.
13. ley de bases llei de bases.
14. ley de Dios llei divina.
15. ley de la ventaja llei de l'avantatge.
16. ley del embudo llei de l'embut.
17. ley del encaje resolució arbitrària.
18. ley empírica llei empírica.
19. ley escrita llei escrita.
20. ley geométrica llei geomètrica.
21. ley marcial llei marcial.
22. ley moral llei moral.
23. ley natural llei natural.
24. ley periódica llei periòdica.
25. ley positiva llei positiva.
26. ley sálica llei sàlica.
27. leyes de las proporciones constantes (o definidas, múltiples o recíprocas ) lleis de les proporcions constants (o definides, múltiples o recíproques ).
28. por ley per llei.

Et pot interessar