llorer (Diccionari)

llorer
1. a. m. BOT. Arbre perennifoli dioic de la família de les lauràcies (Laurus nobilis), de fulles oblongues agudes i aromàtiques, flors xicotetes i fruits bacciformes negres.
b. m. [ fig. ] Glòria de victoriosos. Conquistar llorers.
c. adormir-se en els llorers No continuar treballant o lluitant després d'haver obtingut uns quants èxits.
2. llorer bord BOT. Marfull.
3. llorer reial BOT. Llorer-cirer.
4. llorer xicotet BOT. Lloreret.

llorer (Traducció Valencià-Castellà)

llorer m. 1. laurel, lauro.
2. adormir-se en els llorers dormirse (uno) sobre los laureles (o) en los laureles.
3. llorer bord durillo, tino, duraznillo, viburno, barbadejo.
4. llorer reial laurel cerezo, (o) real.
5. llorer xicotet adelfilla, lauréola (o laureola ).

Et pot interessar