madò (Diccionari)

madò
f. A Mallorca, tractament usat davant del nom o el llinatge de les dones casades o viudes de modesta posició econòmica.

Et pot interessar