medio- (Diccionari)

medio-
Forma prefixada provinent de la paraula llatina medius, que significa 'mig'. Mediopalatal, medioventral.

Et pot interessar