mig (Diccionari)

mig mitja
1. a. adj. Que és la mitat d'un tot. Mig almud. Mitja hora. Mitja pel·lícula. Mitja lluna. Mitja quarta. Mitja cullerada de sal. Pam i mig. Una setmana i mitja. Dos dotzenes i mitja.
b. adj. [ fig. ] A lladre, lladre i mig.
c. adj. [ fig. ] En la manifestació hi havia mig València.
d. adv. En una part igual, o aproximadament igual, a la mitat. Un got mig buit.
e. m. [usat generalment com a terme matemàtic] Mitat, cada una de les parts d'un tot dividit en dos parts iguals. Un mig, ['bd.]
f. m. METROL. Mesura o pes equivalent a la mitat d'una mesura principal i determinada.
g. m. METROL. Mesura o pes equivalent a líquids (vi, oli, llet) equivalent a 1 / [dn<-->5] 8 del cànter.
h. a mitges Repartint-se l'un i l'altre a parts iguals guanys i pèrdues, despeses, etc. Pagarem les despeses a mitges. Com que el treball el farem entre els dos, en els guanys anirem a mitges.
2. a. adj. [ p. ext. ] En una part més o menys considerable, bé que no completament. Es va sentir mitja rialla continguda. S'ha passat mitja vida treballant.
b. adj. [ p. ext. ] Incomplet. Mitges disculpes. Mig dol. A mitja llum.
c. adv. [ p. ext. ] La porta està mig trencada. Està mig marejat. Són mig cosines. Caminava mig coix.
d. adv. [ p. ext. ] [usat com a prefix formant verbs que expressen una acció realitzada parcialment, incompletament] Ens vam mig conéixer en aquell poble. La va mig desfer. Només l'havia mig arreglat.
e. a mig fer Sense estar acabat.
f. a mig fer No acabat de desenrotllar-se.
g. a mitges Parcialment, incompletament. Li ha agradat a mitges. Ho recordava a mitges.
h. a mitges costures Sense acabar.
i. mig mig [expressió usada en respostes] No del tot. Ja ho has acabat? Mig mig. Estava content? Mig mig.
j. mig... mig... En part una cosa o d'una manera, en part una altra cosa o d'una altra manera. Estem mig vius mig morts. Mig figa mig raïm.
k. partir pel mig Fer fracassar alguna cosa.
3. a. m. Lloc o part d'una cosa que dista igualment dels extrems, de la perifèria. Van fer un cercle i ella va ballar al mig. Va caure al mig de la sala. Al bell mig de la plaça. Sempre està posant-se al mig. Posa una guinda al mig del pastís.
b. m. ESPORT En els diversos jocs de pilota, jugador situat en la part mitjana del seu camp de joc, que té per missió principal de lligar la defensa amb les línies d'atac.
c. a mig A la mitat de. A mig camí. A mig coure.
d. al bell mig Just en el centre.
e. en mig de (o al mig de ) Enmig de.
f. pel mig (d'una cosa) Per la part central d'una cosa.
g. traure del mig Apartar, allunyar, algú o alguna cosa que destorba.
4. a mig! Fort, massa poc!

mig (Traducció Valencià-Castellà)

mig mitja adj. 1. medio -ia.
2. a mig a medio.
3. a mig fer a medio hacer.
4. a mig! ¡chúpate esa!
5. a mitges a medias.
6. a mitges costures a medio hacer, sin terminar.
7. al bell mig justo en el medio, en el mismísimo centro.
8. enmig de (o en mig de , o al mig de ) en medio de.
9. mig mig a medias, no del todo.
10. mig... mig... mitad ['<-->85mitad.
]
11. partir pel mig partir por en medio (o por la mitad ).
12. pel mig por el medio.
13. traure del mig quitar de en medio.

Et pot interessar