mode (Diccionari)

mode
1. m. Manera de ser variable d'un ser.
2. m. Forma o manera particular de fer una cosa.
3. a. m. GRAM. Categoria verbal que dóna lloc a modificacions del verb per influx o règim d'alguna paraula o alguna frase a què estiga o puga estar subordinat i que manifesten l'actitud subjectiva del parlant respecte a allò que diu.
b. mode finit GRAM. Mode on és expressada la categoria de persona gramatical.
c. mode imperatiu GRAM. Mode verbal, amb funció lingüística purament apel·lativa o actuativa, que expressa una orde o bé una prohibició.
d. mode indicatiu GRAM. Mode verbal, no marcat per l'actitud subjectiva del parlant, que s'usa per a formar oracions asseveratives i interrogatives.
e. mode infinit GRAM. Mode on no és expressada la categoria de persona gramatical.
f. mode personal GRAM. Mode verbal amb flexió de persona i de temps: l'indicatiu, el subjuntiu i l'imperatiu.
g. mode optatiu GRAM. Mode que en el sistema verbal d'algunes llengües expressa el desig o la possibilitat.
h. mode subjuntiu GRAM. Mode verbal, marcat per l'actitud subjectiva del parlant davant de l'acció del verb i que en oracions subordinades és regit per verbs que expressen incertesa, dubte, temor, possibilitat, desig, voluntat i d'altres de semblants.
i. modes definits GRAM. Modes personals, és a dir l'indicatiu, el subjuntiu i l'imperatiu.
4. a. m. LÒG. En el sil·logisme categòric, cada una de les 16 disposicions de les premisses segons la seua quantitat i qualitat.
b. m. LÒG. La forma en què el predicat s'unix al subjecte siga per una asserció simple, necessària o contingent.
5. m. MÚS. Successió, en una melodia, de tons i semitons situats d'una manera determinada i que constituïx una escala tipus.

mode (Traducció Valencià-Castellà)

mode m. 1. modo.
2. mode finit modo finito.
3. mode imperatiu modo imperativo.
4. mode indicatiu modo indicativo.
5. mode infinit modo infinitivo.
6. mode optatiu modo optativo.
7. mode personal modo personal.
8. mode subjuntiu modo subjuntivo.
9. modes definits modos definidos.

Et pot interessar