nitració (Diccionari)

nitració
f. QUÍM. Reacció de substitució en la qual un àtom d'hidrogen (substitució directa) o un altre àtom o un grup d'àtoms (substitució indirecta) és bescanviat per un grup nitro, -NO [dn<-->5] 2 .

Et pot interessar