parèntesi (Diccionari)

parèntesi
1. a. m. GRAM. Paraula, frase o proposició que s'inserix, a tall d'explicació, en una proposició, que seria gramaticalment completa sense la seua inserció, i que s'inclou entre els signes ( ) o entre dos guions. Fer un parèntesi.
b. m. GRAM. Cada un dels signes ortogràfics [( )] que inclouen una lletra, una frase, un incís, etc. Posar entre parèntesis.
2. m. [ fig. ] Suspensió o interrupció. Obrir un parèntesi.
3. m. MAT. Cada un dels signes ortogràfics ( ) que són utilitzats per a indicar que les operacions algèbriques escrites entre ambdós signes tenen prioritat respecte a les altres operacions que hi puga haver fora o bé per a indicar quines són les variables d'una funció.

parèntesi (Traducció Valencià-Castellà)

parèntesi m. paréntesis.

Et pot interessar