pedra (Diccionari)

pedra
1. a. f. GEOL./MINERAL. Mineral compacte i dur, de composició molt variable, no metàl·lic però amb sals i òxids metàl·lics, i que constituïx les roques.
b. deixar de pedra Sorprendre en gran manera.
c. pedra abellera GEOL. Denominació popular del travertí.
d. pedra còrnia GEOL./MINERAL. Varietat de jaspi.
e. pedra de l'Amazones GEOL./MINERAL. Amazonita.
f. pedra de lluna GEOL./MINERAL. Varietat d'ortòclasi pròpia de Ceilan.
g. pedra de sabó GEOL./MINERAL. Saponita.
h. pedra de sang GEOL./MINERAL. Varietat d'hematites, compacta i de color.
i. pedra de sol GEOL./MINERAL. Oligòclasi amb interposició d'oligist.
j. pedra de toc GEOL./MINERAL. Jaspi negre utilitzat pels joiers per assajar la llei dels metalls.
k. pedra filosofal Substància l'existència de la qual fou suposada pels alquimistes, que tenia la propietat de transmutar els metalls, com el plom, el zinc, etc., en or i plata, i també la de perllongar la vida indefinidament.
l. pedra filosofal Desllorigador, clau d'una qüestió.
m. pedra foguera GEOL./MINERAL. Varietat de sílex que en ser ferida amb un tros d'acer o d'una altra pedra produïx purnes.
n. pedra ollera GEOL./MINERAL. Varietat de talc, pròpia de Galícia, utilitzada per a fer olles i altres vasos.
o. pedra preciosa JOI. Pedra dura, transparent i de gran valor que, una vegada tallada, és utilitzada en joieria.
p. pedra tosca GEOL./MINERAL. Pedra volcànica esponjosa i lleugera que constituïx la part superior de les laves volcàniques.
q. quedar de pedra Quedar sense paraula a causa d'una gran sorpresa, d'una gran admiració, etc.
2. a. f. CONSTR./OFICIS/GEOL. Tros de matèria mineral, utilitzada generalment com a material de construcció.
b. dur com pedra, cor de pedra Insensible.
c. més dur que una pedra d'esmolar De poca intel·ligència, obtús.
d. no deixar pedra per moure Recórrer a tots els mitjans per aconseguir alguna cosa.
e. no deixar pedra sobre paret (o sobre pedra ) Enderrocar completament.
f. passar per la pedra Esmolar un ganivet, una navaixa, etc., passant-la per la pedra d'esmolar.
g. passar per la pedra Obligar algú a fer alguna cosa vencent la seua resistència.
h. pedra angular Cada una de les pedres que formen un cantó i que solen servir de lligam entre les dos parets.
i. pedra angular Element fonamental. Marta i Andreu són la pedra angular de la revista.
j. pedra arenosa Pedra obtinguda d'una roca arenosa.
k. pedra artificial Bloc de formigó de constitució adequada perquè represente, una vegada polida, un aspecte semblant al d'una pedra natural.
l. pedra calcària Pedra despresa o treta d'una roca calcària.
m. pedra calcinal Pedra calcària.
n. pedra cantonera Pedra angular.
o. pedra de moldre Peça gran de pedra molt llisa i dura damunt la qual es mol algun producte.
p. pedra de tall Pedra tallada en forma regular per a emprar-la en construcció.
q. pedra d'empedrar Llambordí.
r. pedra d'encenedor IND. Xicoteta peça cilíndrica de ferroceri que produïx la purna en els encenedors d'encesa per purna.
s. pedra d'esmolar Pedra natural o artificial, utilitzada per a esmolar instruments i ferramentes de tall.
t. pedra dreta [ pop. ] Menhir.
u. pedra d'ull de serp Pedra treta del granit.
v. pedra fonamental Pedra que és la primera que es posa en la construcció d'un edifici.
w. pedra litogràfica GRÀF. Pedra calcària compacta damunt la qual són realitzats els dibuixos litogràfics.
x. pedra mil·liar En un camí, pedra que marca la distància d'una milla, de mil passes.
y. pedra picada Pedra de tall.
z. picar (o pegar ) en pedra Picar en ferro gelat.
aa. primera pedra Pedra de la primera filada d'un edifici. Posar la primera pedra d'un edifici.
ab. ser (o posar-se, etc.) davall de les pedres Molt amagat.
ac. tir de pedra Distància equivalent aproximada a la que recorre una pedra llançada per un home normal.
ad. tirar la pedra i amagar la mà Causar un dany i tindre molta cura d'amagar-ho.
ae. tirar la primera pedra Ser el primer a fer una acusació.
af. tirar pedres (contra algú) Atacar-lo.
ag. tirar pedres al propi terrat (o a la pròpia teulada ) Actuar en perjuí propi.
3. a. f. JOCS Tramús, pedreta, etc., amb què es marquen els punts guanyats en certs jocs.
b. f. pl. JOCS Cartes que valen molts punts per al qui les guanya.
c. fer-se'n set (o deu ) pedres JOCS Eixir-ne greument perjudicat, passar-ho molt malament.
4. a. f. METEOR. Granís gros.
b. fer més mal que pedra (o pedregada ) seca Ser danyós.
5. a. f. PAT. Càlcul que es fa als renyons, a la bufeta de l'orina, a les vies urinàries o a la bufeta biliar.
b. no posar-se cap pedra al fetge Prendre-s'ho tot amb calma, no preocupar-se de res.
6. edat de la pedra PREHIST. Nom donat a les primeres fases de la prehistòria, anteriors a l'ús dels metalls.
7. tancat a pedra i puny Molt tancat.

pedra (Traducció Valencià-Castellà)

pedra f. 1. piedra ( m. ), pedrisco ( m. ), granizo ( m. ),, mampuesto ( m. ), chinarro ( m. ), pedrisca, adoquín.
2. [que hace esquina] pedra cantonera piedra angular.
3. deixar de pedra dejar clavado; dejar de piedra (o patidifuso , o atónito ).
4. dur com pedra, cor de pedra
5. edat de la pedra edad de piedra.
6. fer més mal que pedra (o pedregada )
7. fer-se'n set (o deu ) pedres pasar las de Caín.
8. més dur que una pedra d'esmolar cerrado de mollera.
9. no deixar pedra per moure no dejar (uno) piedra por mover..
10. no deixar pedra sobre paret (o sobre pedra ) no dejar piedra sobre piedra.
11. no posar-se cap pedra al fetge
12. passar per la pedra hacer entrar en vereda.
13. pedra angular piedra angular.
14. pedra arenosa piedra arenosa.
15. pedra artificial piedra artificial.
16. pedra calcària toba calcárea.
17. pedra calcinal toba calcárea.
18. pedra còrnia piedra córnea.
19. pedra de l'Amazones piedra del Amazonas.
20. pedra de lluna piedra de la luna, labradorita.
21. pedra de moldre piedra de moler.
22. pedra de sabó saponita.
23. pedra de sang piedra de sangre.
24. pedra de sol piedra de sol.
25. pedra de tall sillar.
26. pedra de toc piedra de toque.
27. pedra d'empedrar adoquín.
28. pedra d'encenedor piedra de encendedor (o de mechero ).
29. pedra d'esmolar piedra de amolar, piedra de afilar (o de amolar ), piedra de amolar, piedra de afilar (o de amolar ).
30. pedra dreta menhir.
31. pedra d'ull de serp piedra berroqueña.
32. pedra filosofal fiedra filosofal.
33. pedra foguera piedra de chispa, pedernal, piedra de chispa, pedernal.
34. pedra fonamental piedra fundamental.
35. pedra litogràfica piedra litográfica.
36. pedra mil·liar miliario.
37. pedra ollera piedra ollar.
38. pedra picada sillar.
39. pedra preciosa piedra preciosa.
40. pedra tosca piedra pómez.
41. picar (o pegar ) en pedra machacar en hierro frio.
42. primera pedra primera piedra.
43. quedar de pedra quedarse de piedra.
44. ser (o posar-se, etc. ) davall de les pedres
45. tancat a pedra i puny cerrado a cal y canto.
46. tir de pedra tiro de piedra.
47. tirar la pedra i amagar la mà tirar la piedra y esconder la mano.
48. tirar la primera pedra poner la primera piedra.
49. tirar pedres tirar piedras.
50. tirar pedres al propi terrat (o a la pròpia teulada ) tirar (uno) piedras a su tejado.

Et pot interessar