ranteret (Diccionari)

ranteret
adv. Arran.

Et pot interessar