sombra (Traducció Castellà-Valencià)

sombra f. 1. ombra, ombria.
2. a la sombra a l'ombra.
3. a la sombra de a l'ombra de.
4. burlarse (o reírse ) hasta de su sombra riure's del mort i de qui el vetla.
5. dar sombra fer ombra.
6. hacer sombra fer ombra.
7. ni por sombra ni per pensament, ni de lluny, en absolut.
8. ni sombra de gens de.
9. no fiarse ni de su sombra no fiarse ni de la seua ombra.
10. no ser más que la sombra (o ni sombra ) de lo que era no ser ni ombra de lo que era.
11. sentarse a la sombra asseure's a l'ombra.
12. ser una mala sombra ser un poca-solta.
13. sin sombra de sense cap mena de, sense cap mena de dubtes.
14. tener buena sombra portar bona sort.

Et pot interessar