ultrar (Diccionari)

ultrar
1. v. tr. Fer que (algú o alguna cosa) ultrapasse els límits raonables, portar més enllà. De moment, serà millor no ultrar les coses.
2. v. intr. Anar més enllà d'un límit. El cavalló no deixa l'aigua ultrar.

Et pot interessar