unànime (Diccionari)

unànime
1. adj. Dit d'una pluralitat de persones que tenen i manifesten una total concordança d'idees, opinions, aspiracions, etc., que convenen en un mateix parer. Tots foren unànimes a perdonar-lo.
2. a. adj. Dit d'allò que és plenament compartit per tots els membres d'un grup. Aquella va ser l'opinió unànime de l'assemblea. El dol unànime.
b. adj. Dit d'allò que expressa el ple acord, la unanimitat. El vot unànime.

unànime (Traducció Valencià-Castellà)

unànime adj. unánime.

unánime (Traducció Castellà-Valencià)

unánime adj. unànime.

Et pot interessar