verd (Diccionari)

verd 1 -a
1. a. adj. Del color de l'herba tendra o d'un color consemblant més o menys clar. Verd clar. Verd poma. Verd de mar.
b. adj. Dit d'algú que té el rostre d'un color pàl·lid a conseqüència d'alguna malaltia, d'alguna emoció forta, etc. Estar verd de por.
c. quedar-se verd (algú) Quedar desagradablement sorprés.
d. vore's verd (algú) Trobar-se en una situació perillosa, compromesa, enutjosa, difícil, etc.
2. adj. ECOL. Que ha sigut elaborat de manera que no és nociu per al medi ambient i que, alhora, és beneficiós per al consum humà. Productes verds.
3. a. adj. Encara no sec (dit dels arbres, la llenya, els llegums, etc.). Les canyes verdes es trenquen fàcilment.
b. adj. Encara no madur (dit dels fruits o de la fruita). Les figues encara són verdes.
c. adj. [ fig. ] Encara no fet, immadur. Encara és verd per a ocupar un càrrec de responsabilitat.
d. ( la rabosa ) quan no les pot haver diu que són verdes Expressió usada per a denotar que es fingix no tindre interés per una cosa que, en realitat, no es pot obtindre.
e. cagar encara verd Ser massa jove.
f. de més verdes en maduren! Expressió amb què s'indica la possibilitat d'una cosa que pareix que no puga ser.
g. de verdes i de madures De variades característiques.
h. encara són verdes Per refusar a algú allò que ens demana.
i. estar (algú) verd No saber prou d'alguna cosa, faltar-li preparació. Volia examinar-se ja, però el professor li ha dit que encara està verd.
j. estar més verd que una ceba Faltar-li molt encara per a arribar al fi proposat, per a dur a terme qualsevol cosa. Pensàvem que cobraríem de seguida; però ara resulta que l'assumpte està més verd que una ceba. Este xiquet està més verd que una ceba: així no aprovarà mai.
k. no deixar res per verd Menjar-s'ho, endur-s'ho, etc., tot sense deixar res.
l. no haver-se'n vistes mai de tan verdes (algú) No haver-se trobat mai en les mateixes circumstàncies, en les mateixes dificultats.
m. que si són verdes, que si són madures Es diu per a referir-se a qui discutix llargament.
4. a. adj. Es diu dels primers anys de la vida, de la joventut.
b. adj. [ esp. ] Que conserva inclinacions galants impròpies de la seua edat. Un vell verd.
c. adj. Excessivament lliure, obscé. Una pel·lícula verda. Un acudit verd.
5. m. Part verda d'un vegetal, fullatge, herba. Donar verd als cavalls.
6. a. adj. Ecologista.
b. m. pl. Els verds han votat a favor de la moció.

verd (Traducció Valencià-Castellà)

verd -a m. 1. verde -ca ( adj. ), celeque ( adj. ).
2. (la rabosa) quan no les pot haver diu que són verdes están verdes.
3. cagar encara verd estar (uno) con la leche en los labios, tener (alguien) pocas barbas.
4. cremar en el verd (o en el blau ) luchar con la muerte.
5. de més verdes en maduren! de menos los hizo Dios.
6. de verdes i de madures
7. encara són verdes ¡un rábano!, ¡naranjas de la China!
8. no deixar res per verd no dejar escapar nada, no dejar escapar nada.
9. no haver-se'n vistes mai de tan verdes no haberlas (o habérselas ) visto tan (o más ) gordas.
10. que si són verdes, que si són madures que si tal que si cual; que si esto, que si lo otro.
11. quedar-se verd quedarse helado (o de piedra ).
12. vore's verd verse negro.

Et pot interessar