bateria (Diccionari)

bateria
1. a. f. MIL. Obra de fortificació destinada a emplaçar l'artilleria.
b. f. MIL. En l'artilleria, unitat elemental tàctica i de tir que es compon d'un centenar d'artillers i el material necessari, fonamentalment de dos, quatre o sis peces idèntiques.
2. a. f. [ ant. ] MAR. En els velers de guerra, andana de canons que hi havia en una mateixa coberta.
b. f. MAR. Unitat tàctica d'artilleria naval formada normalment per dos o quatre canons que tiren coordinadament i constituïxen alhora una unitat orgànica.
c. posar en bateria [ ant. ] MAR. En l'artilleria naval, fer eixir la boca del canó per la porta, preparant-lo per a disparar.
3. a. f. MÚS. Grup d'instruments de percussió en una orquestra, una banda o un conjunt.
b. f. MÚS. Instrument de percussió que consta, en general, d'un o diversos tabals menuts, d'uns platerets i d'un tambor gran que es fa sonar amb un pedal.
c. m. i f. MÚS. Persona que toca la bateria.
4. a. f. ELECTROT./TECNOL. Conjunt d'aparells, de màquines, de dispositius, etc., similars, disposats l'un al costat de l'altre i generalment connectats de manera que se sumen les seues accions. Bateria de calderes. Bateria de llums d'un teatre, d'un camp d'esports.
b. bateria d'acumuladors ELECTROT./TECNOL. Agrupament d'acumuladors de plom i a vegades de ferroníquel connectats en sèrie o en paral·lel.
c. bateria elèctrica ELECTROT./TECNOL. Bateria d'acumuladors.
d. bateria flotant ELECTROT./TECNOL. Bateria d'acumuladors destinada a alimentar un circuit en el qual l'alimentació normal pot fallar.
5. a. f. Conjunt d'articles de metall, especialment d'aram.
b. bateria de cuina Conjunt d'atifells de cuina.
6. en bateria D'una manera que una sèrie d'objectes similars siguen paral·lels lateralment. Estacionar en bateria.

bateria (Traducció Valencià-Castellà)

bateria f. 1. batería, andana.
2. bateria d'acumuladors batería eléctrica.
3. bateria de cuina batería de cocina.
4. bateria elèctrica batería eléctrica.
5. bateria flotant
6. en bateria en batería.
7. posar en bateria

batería (Traducció Castellà-Valencià)

batería f. 1. bateria.
2. aparcar en bateria estacionar en bateria.
3. batería de cocina bateria de cuina, parament de cuina.
4. bateria de luces bateria de llums.
5. batería eléctrica bateria d'acumuladors, bateria elèctrica.
6. en batería en bateria.

Et pot interessar