colp (Diccionari)

colp
1. m. Encontre violent, brusc, d'un cos contra un altre. Es va donar un colp contra la paret. S'han donat un colp amb el cotxe.
2. a. m. Acció brusca d'una arma o d'un objecte utilitzat com a arma contra un cos. Va rebre un colp al cap. Li donava colps de puny. Colp de garrot. Errar el colp.
b. m. [ fig. ] Infortuni, desgràcia, que afecta greument. La mort del fill va ser un colp per a ells.
c. m. [ fig. ] Acció notable, que causa admiració o impressiona profundament. La seua primera actuació va ser un colp.
d. a colp calent En els primers moments després d'un fet, abans que els que n'han sofrit les conseqüències reaccionen.
e. a colp de Expressió que indica la insistència, l'abundància, dels mitjans utilitzats, per mitjà de. Convenç a tots a colp d'adulacions.
f. a colp segur Amb seguretat d'obtindre bon èxit.
g. a colps de colze Utilitzant mitjans violents.
h. aguantar el colp Suportar les contrarietats.
i. colp baix En boxa i en lluita, colp donat més avall del límit establit.
j. colp de Expressió que denota una acció reiterada. El xiquet colp de demanar-li coses, i ell sense fer-li cas.
k. colp de gràcia Colp que acaba de matar el que està greument ferit.
l. colp de gràcia Allò que és decisiu, definitiu, per a aconseguir un resultat.
m. colp d'efecte Impressió forta, admiració, que provoca algú o alguna cosa.
n. colp en sec De colp. En vore el clot en la carretera, va frenar el cotxe colp en sec.
o. colp sec Colp fort donat sobtadament.
p. de colp (o de colp i volta, o de colp sobte , o de colp i resposta ) Sense pensar-ho, bruscament.
q. de colp descuit De sorpresa.
r. de colp i barrada De sobte.
s. donar el colp Executar una acció arriscada.
t. donar els tres colps de cul Declarar-se insolvent.
u. d'un colp de ploma Per mitjà d'un escrit breu.
v. fer (una cosa) a colps de puny De pressa i malament.
w. fer colp Causar algú, quan aparéixer o quan actuar d'una manera determinada, un gran efecte, fer impressió.
x. parar el colp Resoldre provisionalment un problema.
y. ser com un colp de puny (o ser un colp de puny ) Ser, una cosa, molt menuda. Una plaça com un colp de puny.
z. tindre colps amagats Actuar de forma inesperada.
aa. tindre colps amagats Actuar amb traïdoria.
ab. tornar el colp Revenjar-se.
ac. ventar el colp Defendre's.
3. a. m. Acció sobtada exercida per un element natural. Colp de vent. Colp de pluja.
b. colp d'aire Estat morbós produït per un corrent d'aire, per l'aire massa fred.
c. colp de mar Onada gran que trenca amb violència.
d. colp de sol Insolació.
4. a. m. Cada un dels moviments repetits, o conjunt d'estos moviments, que es fan o que s'imprimixen a instruments, màquines, etc., al fer-los funcionar, per dur a terme una operació breu, ràpida. Donar un colp de planxa a un vestit. Amb un colp de pedal de seguida arribes. Un colp de pinta, de raspall, de pinzell.
b. colp de bossa Pagament.
c. colp de cap Resolució brusca irreflexiva. No m'explique com ho ha pogut fer; haurà sigut un colp de cap.
d. colp de coll Esforç.
e. colp de geni Reacció violenta i sobtada.
f. colp de gent Gentada.
g. colp de mà MIL. Acció de curta duració efectuada per sorpresa i amb audàcia.
h. colp de mà Ajuda, treball que es fa circumstancialment per a ajudar un altre.
i. colp de ploma Escrit breu, especialment expressant una orde.
j. colp de sabre Dictadura militar.
k. colp de teatre Acció, resolució, d'efecte, inesperada.
l. colp de telèfon Telefonada.
m. colp de tisores Censura.
n. colp d'estat Tècnica d'accés al poder polític per part d'un grup minoritari, generalment vinculat a un sector o a la totalitat de les forces armades, al marge de la vinculació a les masses.
o. colp d'ull Mirada ràpida.
p. fer un colp de cap Prendre una determinació.
q. tindre colp d'ull Vore-hi just, discernir amb promptitud.
5. a. m. Vegada. Menja tres colps al dia.
b. en un sol colp Sense parar.
c. tot d'un colp (o de colp ) A la vegada, tot d'una.
d. un colp [seguit de participi] Així que, de seguida que. Un colp acabat, ho mostraren.
6. a. colp de dreta ESPORT Jugada de tenis consistent en un colp a la pilota pel mateix costat en què es troba la raqueta elevant-la lleugerament de baix a dalt. El tenista tenia un colp de dreta molt poderós.
b. colp directe ESPORT En el futbol i altres esports d'equip, falta consistent a tirar la pilota, parada, contra la porteria de l'equip sancionat.
c. colp franc ESPORT En alguns esports de conjunt, castic imposat a un equip a causa d'una infracció.
7. m. Senyal produït en el cos o en un objecte com a conseqüència d'haver rebut un colp. Porta els genolls plens de colps.
8. m. So produït per un instrument sonor cada vegada que un contacte brusc el fa vibrar. Se sentien colps de martell.
9. m. [ ant. ] Quantitat considerable, multitud.

colp (Traducció Valencià-Castellà)

colp m. 1. golpe, toba.
2. a colp calent en caliente.
3. a colp de a fuerza de.
4. a colp segur sobre seguro, a cosa hecha.
5. a colps de colze a codazos.
6. aguantar el colp hacer frente.
7. colp baix golpe bajo.
8. colp d'aire (o de vent ) bocanada de viento, bocanada de viento, racha de viento, racha de viento, resfriado, resfriado.
9. colp de venga a ['<-->85
]
10. colp de bossa
11. colp de cap de cabeza.
12. colp de coll esfuerzo.
13. colp de dreta
14. colp de geni pronto.
15. colp de gent gentío, muchedumbre.
16. colp de gràcia golpe de gracia, golpe de gracia.
17. colp de mà golpe de mano.
18. colp de mar golpe de mar.
19. colp de ploma
20. colp de sabre
21. colp de sol insolación.
22. colp de teatre golpe de efecto, golpe de efecto.
23. colp de telèfon telefonazo.
24. colp de tisores censura.
25. colp d'efecte golpe de efecto.
26. colp d'estat golpe de Estado, golpe de Estado.
27. colp directe
28. colp d'ull golpe de vista, ojeada, mirada rápida, golpe de vista, ojeada, mirada rápida.
29. colp en sec
30. colp franc golpe franco.
31. colp sec golpe seco.
32. de colp (o de colp i volta , o de colp sobte , o de colp i resposta ) de golpe, de golpe y porrazo.
33. de colp descuit de sopetón.
34. de colp i barrada de repente.
35. donar el colp dar (uno) golpe en bola.
36. donar els tres colps de cul
37. d'un colp de ploma de un plumazo.
38. en un sol colp de un golpe, de un tirón.
39. fer (una cosa) a colps de puny de prisa y corriendo.
40. fer colp dar el golpe.
41. parar el colp parar el golpe.
42. ser com un colp de puny (o ser un colp de puny ) ser como el puño.
43. tindre colp d'ull tener ojo (o vista ).
44. tindre colps amagats tener golpes inesperados.
45. tornar el colp tomar la revancha.
46. tot d'un colp (o de colp ) de golpe, de repente.
47. un colp una vez.
48. ventar el colp

Et pot interessar