glòria (Diccionari)

glòria
1. a. f. Honor, admiració, fama, etc., acordats pel consentiment general a una persona o cosa. Cobrir-se de glòria. El camí de la glòria.
b. f. [ p. ext. ] Allò que és causa, motiu, de glòria. Descrivia les glòries dels cavallers medievals.
c. f. [ p. ext. ] Persona que constituïx motiu d'orgull, de glòria, per al seu país, per als seus companys, etc. La mare fou la glòria de la família. Mahatma Gandhi és una glòria de l'Índia.
d. f. [ p. ext. ] Satisfacció, orgull, que sent algú pel fet de ser mereixedor de glòria. Tindre la glòria d'haver salvat la pàtria.
e. cobrir-se de glòria Quedar, algú, molt malament, desprestigiar-se. S'ha ben cobert de glòria, amb les seues declaracions!
f. coronar-se de glòria Fer grans mereixements.
g. tindre a glòria Sentir-se satisfet, orgullós, d'alguna cosa que un mateix ha fet. Tinc a glòria haver escrit esta novel·la.
h. treballar per la glòria Treballar sense esperar-ne cap guany material.
i. vella glòria Persona posseïdora d'honors, glòria, per la seua actuació, les seues accions, gestes, etc., de temps anterior. Han fet un sopar d'homenatge a les velles glòries del club.
2. a. f. Esclat de grandesa, esplendor, magnificència. Sempre canta les pròpies glòries.
b. m. BÍBLIA Terme bíblic que expressa lloança a Déu.
c. m. LITÚRGIA Càntic de la missa que comença amb les paraules Gloria in excelsis Deo ('Glòria a Déu a dalt del cel').
d. f. Glòria eterna.
e. glòria eterna ( del cel o celestial ) El cel com a mansió dels benaventurats que gaudixen de la presència de Déu.
3. a. f. [ fig. ] Lloc o cosa que causa gran plaer. Aquell pis és una glòria. És una glòria com estan els camps.
b. estar en la glòria Trobar-se, algú, molt bé en cert lloc, en certa situació, etc.

glòria (Traducció Valencià-Castellà)

glòria f. 1. blasón ( m. ), gloria.
2. cobrir-se de glòria cubrirse de gloria, cubrirse de gloria.
3. coronar-se de glòria
4. estar en la glòria estar en la gloria.
5. glòria eterna (del cel o celestial) gloria, cielo, paraíso.
6. tindre a glòria tener a gloria.
7. treballar per la glòria trabajar para la posteridad.
8. vella glòria vieja gloria.

gloria (Traducció Castellà-Valencià)

gloria f. 1. glòria.
2. cubrirse de gloria cobrir-se de glòria.
3. dar gloria fer goig.
4. dar gloria fer goig.
5. estar en la gloria estar en la glòria.
6. saberle a alguien a gloria una cosa llepar-se'n els dits.
7. tener a gloria tindre a glòria.
8. vieja gloria vella glòria.

Et pot interessar